Sophantering

Styrelsen har uppmärksammat att hushållssopor samt grovsopor inte alltid lämnas där de ska. Både sopor och grovsopor har lämnas i rummet för förpackningsåtervinning, även kallat miljörummet, bredvid garageinfarten. Grovsopor lämnas ibland även i trapphusen och källare, och hushållssopor på gatan bredvid sopsugarna. Allt detta slarv medför avgifter för föreningen vilket i sin tur kommer att leda till avgiftshöjningar för er som boende.

Hushållssopor får endast slängas i fungerande sopsug. Om sopsugen inte fungerar ska denna felanmälas till Envac på 08-775 33 70 och hushållssoporna slängas i en annan fungerande sopsug. Hittas ingen fungerande sopsug måste hushållssoporna tas tillbaka in i lägenheten.

Förpackningsåtervinningen är som namnet antyder endast till för återvinning av förpackningar. Här finns kärl kartong, plast, glas, metall, batterier samt glödlampor. Samliga kärl är uppmärkta och ingenting annat får lämnas i respektive kärl. Ingenting får heller lämnas utanför kärlen. Observera att kartongförpackningar ska plattas ihop innan de får läggas i kärlet.

Grovsopor såsom elektronik och möbler ska lämnas på en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral är Kvarnkullen som endast ligger 3 kvarter bort på Enköpingsvägen 129. Kvarnkullen har öppet måndag- onsdag kl. 12-20 samt fredag-lördag kl. 10-16. Se deras hemsida för avvikande öppettider.