Styrelsen informerar

2019 > 11

Under 2020 kommer vi ha våra 5-årsbesiktning. Det kan därför redan nu vara bra börja att se över era lägenheter och felanmäla sådant som kan falla inom garantin, innan dessa går ut.  Notera även skador och defekter som kan vara relevanta att lyfta under den kommande besiktningen. Mer info om datum och tillvägagångssätt följer under våren! 

Etiketter: besiktning