Styrelsen informerar

2017 > 09

För närvarande saknar vi en styrelseledamot samt en styrelsesuppleant till styrelsen 2017/2018. Styrelsen sitter fram till årsstämman som hålls under våren 2018. Som medlem av styrelsen är du med och bestämmer hur föreningen ska skötas och vilka frågor som ska prioriteras. Som ersättning är du med och delar på styrelsearvodet, som detta år uppgår till 2 prisbasbelopp (89 600 kr).

Vid intresse eller frågor, kontakta valberedningen@brfkaffestugan.se