Styrelsen informerar

2017 > 04

 Sophantering

Styrelsen har uppmärksammat att hushållssopor samt grovsopor inte alltid lämnas där de ska. Både sopor och grovsopor har lämnas i rummet för förpackningsåtervinning, även kallat miljörummet, bredvid garageinfarten. Grovsopor lämnas ibland även i trapphusen och källare, och hushållssopor på gatan bredvid sopsugarna. Allt detta slarv medför avgifter för föreningen vilket i sin tur kommer att leda till avgiftshöjningar för er som boende.

Hushållssopor får endast slängas i fungerande sopsug. Om sopsugen inte fungerar ska denna felanmälas till Envac på 08-775 33 70 och hushållssoporna slängas i en annan fungerande sopsug. Hittas ingen fungerande sopsug måste hushållssoporna tas tillbaka in i lägenheten.

Förpackningsåtervinningen är som namnet antyder endast till för återvinning av förpackningar. Här finns kärl kartong, plast, glas, metall, batterier samt glödlampor. Samliga kärl är uppmärkta och ingenting annat får lämnas i respektive kärl. Ingenting får heller lämnas utanför kärlen. Observera att kartongförpackningar ska plattas ihop innan de får läggas i kärlet.

Grovsopor såsom elektronik och möbler ska lämnas på en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral är Kvarnkullen som endast ligger 3 kvarter bort på Enköpingsvägen 129. Kvarnkullen har öppet måndag- onsdag kl. 12-20 samt fredag-lördag kl. 10-16. Se deras hemsida för avvikande öppettider.

 Boendeportal

Du vet väl att du kan logga in på kundportalen "Vår Brf" och hitta dina avier, se om avgiften är betald och för övrig personlig information om ditt boende. Inloggningsuppgifter hittar du på din avi.

www.sbc.se/portalen/

Etiketter: sbc, portal, boendeportal

Alla föremål i trapphuset måste tas bort och placeras inne i lägenheten. Det är förbjudet att förvara saker i trapphusen pga. brandrisk. Om en brand skulle uppstå kan dessa föremål hindra utrymmning och kommer försvåra brandkårens släckningsarbete. Föreningen kan bötfällas om inspektion skulle uppstå. Detta gäller t.ex. barnvagnar, dörrmattor och skohyllor.   

Om du vill grilla på din balkong får du använda gasol eller- elgrill men det är du som boende ansvarar för säkerhet och för dina grannars trevnad. Om du har grannar över dig bör du alltid stämma av med dem innan du grillar.  
Kolgrill och vedgrill är strikt förbjudet – dessa får under inga omständigheter användas på vaken balkonger eller altaner.