Föremål i trapphuset

Alla föremål i trapphuset måste tas bort och placeras inne i lägenheten. Det är förbjudet att förvara saker i trapphusen pga. brandrisk. Om en brand skulle uppstå kan dessa föremål hindra utrymmning och kommer försvåra brandkårens släckningsarbete. Föreningen kan bötfällas om inspektion skulle uppstå. Detta gäller t.ex. barnvagnar, dörrmattor och skohyllor.